Driftsättning

Driftsättningsledare

Vid uppstart och driftsättning finns vår bemanning på plats. Våra erfarna driftsättningsledare och driftsättare har arbetat inom branschen länge och har god kunskap om processen. Detta ger en helhetssyn över arbetet och en erfarenhet för vilken ordning en anläggning ska startas. Vi kan driftsätta delar av system eller hela anläggningar. När driftsättningen är igång finns vi med och trimmar in anläggningen för bästa prestanda och för så låga utsläpp som möjligt.

 

Vi kan:

  • BFB – och CFB – pannor
  • Rosterpannor
  • Vattenbehandling och vattenrening
  • Torr och våt rökgasrening. Elfilter, spärrfilter cykloner, skrubbrar mm
  • Ånga- och hetvattensystem
  • Bränsle och askhantering
  • Turbin och fjärrvärme

 

Vi bistår din verksamhet med kvalificerade driftsättare och tekniker. Kontakta oss  gärna för mer information.

010-207 11 18 | info@kenergitjanst.se 

 

 

Responsive image