Service Pannor

Responsive image
Responsive image

Vårt serviceprogram för svenska pannor inkluderar allt från bränslehantering till rökgasrening och vi hjälper dig få ut mer av din anläggning. Vi har en lång erfarenhet och utvecklad energiteknik, hos oss finns kunskapen som behövs för att underhålla, reparera och utveckla din anläggning.

Komplett serviceerbjudande

Ta hjälp av oss på K Energitjänst för att öka prestandan i anläggningen. Vi hjälper regelbundet till med anläggningsutveckling, inspektioner, revisionsarbeten, underhållsplanering, förebyggande underhåll, studier, uppgraderingar och processförbättringar.

När vi samarbetar med ditt team prioriterar vi framför allt säkerhet, nära samarbete med dig, att erbjuda lösningar på dina behov och vara den partner du alltid kan lita på.

Vi kan kraft & värmeanläggningar

  • BFB- och CFB pannor
  • Rosterpannor
  • Vattenbehandling och vattenrening
  • Torr & våt rökgasrening. Elfilter, spärrfilter, cykloner, skrubbar m.m
  • Ånga- och hetvattensystem
  • Bränsle- och askhantering
  • Turbin- och fjärrvärme
Responsive image
Responsive image