Våra tjänster

Driftpersonal, driftsättning och driftstöd

Vi på K Energitjänst bistår allt från privatpersoner med deras mindre värmeanläggningar och stora kraftvärmeanläggningar med driftpersonal, driftsättning och driftstöd.

Vi kan roster, pulver, BFB- och CFB-pannor, vattenrening, ånga- och hetvattensystem, turbin- och fjärrvärme.
Hos oss finns också distributionstekniker inom fjärrvärme.

Er resurs när ni behöver den!