Våra tjänster

Reparation & Service Pelletsbrännare Dalarna

Vi utför service, felsökning och reparation av flertalet på marknaden förekommande pelletsbrännare. Vi har lösningar för effektiv pelletseldning. Brännare, pannor och pelletskaminer.
Lång erfarenhet gör att vi enkelt finner den optimala värmelösningen för dig.

Vi bistår allt från kraftvärmeanläggningar och pelletsfabriker med driftpersonal, driftsättning och driftstöd. Vi kan roster, pulver, BFB- och CFB-pannor, vattenrening, ånga- och hetvattensystem, turbin- och fjärrvärme. Hos oss finns också distributionstekniker inom fjärrvärme.